055/ 728 72 27
0907 206 282
0910 475 575

po-pia 9:00 - 17:00

Cestovné poistenie

Užite si bezstarostné cestovanie s Allianz - Slovenskou poisťovňou, ktorá Vám ponúka cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov.


Cestovné poistenie zahŕňa okrem poistenia liečebných nákladov v zahraničí aj poistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu a poistenie doplnkových asistenčných služieb. V rámci cestovného poistenia ponúkame naviac aj poistenie stornovacích poplatkov alebo poistenie storno špeciál a k tomu Vám poskytneme automaticky aj bezplatné poistenie nevyužitej cesty.

Cestovné poistenie ponúkame pre jednotlivcov, rodiny, firmy ale aj pre klientov nad 70 rokov.

K cestovnému poisteniu máte aj asistenčné služby spoločnosti Allianz Assistance.

http://www.allianzsp.sk/cestovne-poistenie


Pred odchodom do zahraničia si zistite aktuálne informácie o krajine do ktorej cestujete.

Na základe správ a upozornení na cesty vydávaných Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky si Vás dovoľujeme, pred uzavretím cestovného poistenia, informovať o štátoch, do ktorých sa odporúča zvážiť cestu (resp. neodporúča cestovať):

 

Tabuľka rizikových štátov. Aktualizované dňa 8. decembra 2016.
 

Štát Stupeň varovania Dôvod varovania
Afganistan 3. hrozba teroristických útokov
Bangladéš 2. zlá bezpečnostná situácia
Brazília 2. vírus ZIKA
Burundi 2. zlá bezpečnostná situácia
Egypt 2. hrozba teroristických útokov
Ekvádor 2. vírus ZIKA
Eritrea 2. zlá bezpečnostná situácia
Etiópia 2. zlá bezpečnostná situácia
Filipíny 3. vyhlásený stav národnej pohotovosti
Florida 2. vírus ZIKA
Ghana 2. hrozba teroristických útokov
Guyana 2. vírus ZIKA
India 2. zvýšený nárast výskytu horúčky Dengue, hrozba teroristických útokov, výskyt prasacej chrípky H1N1
Irak 4. kritická bezpečnostná situácia, epidémia cholery
Južný Sudán 3. zlá bezpečnostná situácia
Keňa 2. hrozba teroristických útokov
Kolumbia 2. vírus ZIKA
Kongo 2. zlá bezpečnostná situácia
Konžská demokratická republika 2. zlá bezpečnostná situácia
Líbya 4. kritická bezpečnostná situácia
Nigéria 2. výskyt hemoragickej horúčky Lassa
Pakistan 3. hrozba teroristických útokov
Somálsko 4. kritická bezpečnostná situácia
Surinam 2. vírus ZIKA
Sýria 4. kritická bezpečnostná situácia
Thajsko 2. vírus ZIKA
Togo 2. hrozba teroristických útokov
Tunisko 2. hrozba teroristických útokov
Turecko 2. hrozba teroristických útokov
Venezuela 2. vírus ZIKA

Vysvetlivky:

  1. Stupeň: Varovanie/hrozba (neuvádzame v tabuľke)
  2. Stupeň: Zvážiť nevyhnutnosť cestovania do určitých oblastí
  3. Stupeň: Odporúčanie necestovať do určitých oblastí
  4. Stupeň: Okamžite opustiť krajinu

 
      Upozornenie platí až do odvolania.


V súvislosti s uvedeným Vám do pozornosti dávame najmä ustanovenie Všeobecných poistných podmienok pre cestovné poistenie a asistenčné služby týkajúce sa poistenia liečebných nákladov v zahraničí v zmysle ktorého, ak je v čase vycestovania územie štátu označené ako štát/lokalita, kde je hrozba teroristických útokov a poistený napriek tomu takýto štát/lokalitu navštívi, poisťovateľ má právo poistné plnenie vzniknuté v dôsledku terorizmu zamietnuť. Uvedené platí aj v prípade, ak sa poistený v čase takéhoto vyhlásenia na území daného štátu/lokality už nachádza a neopustí ho v primeranej dobe.