055/ 728 72 27
0907 206 282
0910 475 575

po-pia 9:00 - 17:00

INFORMÁCIE

VÍRUS ZIKA
 
Ministerstvá zahraničných vecí SR, Rakúska, Nemecka a Švajčiarska na základe vyhlásenia WHO uverejnili informácie pre cestujúcich do regiónov: Karibik, Južná a Stredná Amerika, USA, Afrika, Kapverdy, Ázia, oblasti Indického oceánu, južný Pacifik. V tropických regiónoch na celom svete sa môže vyskytnúť vírus ZIKA, ktorý prenáša komár Aedes, aktívny počas dňa. Riziko nákazy sa hodnotí ako minimálne. Prenos z človeka na človeka je veľmi zriedkavý, ale možnosť sexuálneho prenosu nie je vylúčená. Infekčná choroba má inkubačnú dobu 3-12 dni po nakazení. Príznaky: teplota, vyrážky, bolesti kĺbov, zápal očných spojiviek, zriedkavejšie príznaky: bolesti hlavy a svalov, vracanie. Diagnóza sa stanovuje odberom krvi, kvôli podobným príznakom ako majú iné ochorenia, ako Dengue a Chikungunya. Proti vírusu momentálne neexistuje vakcína. To, že ZIKA môže spôsobiť trvalú deformáciu plodu – mikrocefalitídu nebolo doposiaľ potvrdené. Tehotným ženám, osobám trpiacim chronickými a imunitnými chorobami sa odporúča, konzultovali lekára a zvážili nutnosť plánovanej cesty. Pre všetkých cestujúcich sa odporúča ochrana pred komármi: - oblečenie s dlhými rukávmi, dlhé nohavice, najlepšie svetlej farby - používanie repelentov viac krát denne - pobyt v klimatizovaných a sieťkami chránených miestnostiach - používanie sietí proti moskytom impregnovaných repelentom Vo všeobecnosti, by cestujúci v prípade príznakov do 3 týždňov po návrate z uvedených destinácií mali kontaktovať lekára. 

*************************************************************************************************************************************************************************************************************************

ZVÝHODNENÉ PARKOVANIE NA LETISKU VIEDEŇ -  SCHWECHAT

Nemeckí a Rakúski touroperátori ponúkajú svojim klientom možnosť zaparkovať na letisku svoje auto počas dovolenky za zvýhodnených podmienok. Všetky parkovacie karty obdržia klienti v stánkoch jednotlivých touroperátorov v odletových halách po predložení dokladov k zakúpenému zájazdu alebo letenky. Personál v stánkoch je klientom k dispozícií vždy 2 hodiny pred ich odletom. Platba za parkovanie je možná iba v hotovosti. Aby sa predišlo dlhému čakaniu, prosíme pripraviť si príslušnú čiastku.

 
Orientačné ceny zvýhodneného parkovania na letisku platné od 01.04.2016:Vaše auto môžete zaparkovať na vonkajšom parkovisku Parkplatz C alebo v parkovacom dome Parkhaus 3 alebo 4, prípadne na Mazure. Pri vjazde na parkovisko si vyzdvihnite z automatu vstupnú príjazdovú kartu. Po predložení tejto karty spolu s cestovnými dokladmi v stánku touroperátora v odletovej hale (pred odletom!),si zakúpite zvýhodnenú výjazdovú magnetickú kartu. S touto magnetickou výjazdovou kartou, ako aj vstupnou kartou môžete po návrate z Vašej cesty opustiť parkovisko. Pri výjazde musíte vhodiť do schránky pri rampe obidve karty (vstupnú + magnetickú), pričom prvá ide vstupná a následne za ňou magnetická. Karty sú pri strate alebo odcudzení nerefundovateľné. Pri parkovaní na parkovisku Mazur, treba zohľadniť, vzdialenosť od letiska a nutnú prepravu kyvadlovým autobusom a preto byť na letisku minimálne 3 hodiny pred odletom.

Prosíme nezabudnite, že parkovaciu kartu je potrebné zakúpiť ešte pred Vaším odletom !

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************

PARKOVANIE NA LETISKU BRATISLAVA

www.parkovanienaletisku.sk


**************************************************************************************************************************************************************************************************************************

PARKOVANIE NA LETISKU KOŠICE

www.parkovaniekosice.sk

www.airportkosice.sk/info-menu/parkovanie


**************************************************************************************************************************************************************************************************************************

INFORMÁCIE O CESTOVNÝCH DOKLADOCH

www.mzv.sk

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************

INOFRMÁCIE O VÍZOVEJ POVINNOSTI 

www.mzv.sk

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************
OZNAMY A UPOZORNENIA PRED CESTOVANÍM

www.mzv.sk

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************

CESTOVANIE MALOLETÉHO DIEŤAŤA DO ZAHRANIČIA 

Každý občan vrátane maloletého dieťaťa môže vycestovať do zahraničia len s platným cestovným dokladom. Odporúčame overiť na zastupiteľskom úrade štátu návštevy, či okrem cestovného dokladu nebude vyžadovaný tiež písomný súhlas rodičov (zákonného zástupcu), v akej forme a jazyku, a či podpis musí byť overený notárom, alebo je postačujúci len jednoduchý súhlas rodiča (zákonného zástupcu).

Vzor splnomocnenia na sprevádzanie dieťaťa pri ceste do zahraničia v slovenskom a anglickom jazyku nájdete na www.mzv.sk.
 

Cestovanie detí do USA

 
Deti, bez ohľadu na vek, cestujúce do USA v rámci bezvízového režimu, musia byť držiteľmi vlastných biometrických cestovných pasov. V mene dieťaťa žiada o elektronickú autorizáciu vstupu v systéme ESTA osobitnou žiadosťou jeho zákonný zástupca. 
 
**************************************************************************************************************************************************************************************************************************

KALKULAČKA - PREVOD MIEN

www.nbs.sk