elystravel@elystravel.sk
+421 907 206 282


 

INFORMÁCIE

Formulár k preprave osôb na letisko:
https://naletisko.mzv.sk/https://naletisko.mzv.sk/

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

COVID 19 - INFORMÁCIE A PODMIENKY CESTOVANIA DO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍN.

Ministerstvo zahraničných vecí:  https://www.mzv.sk/aktuality/koronavirus-2019

https://reopen.europa.eu/sk

Svetová zdravotnícka organizácia: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Úrad verejného zdravotníctva SRhttp://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

Európska komisia: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/information_package_travel_directive_covid19.pdf...........................................................................................................................................................................................................................................

PARKOVANIE NA LETISKU VIEDEŇ -  SCHWECHAT


https://www.viennaairport.com/sk/cestujuci_/prijazd__parkovanie

Nemeckí a Rakúski touroperátori ponúkajú svojim klientom možnosť zaparkovať na letisku svoje auto počas dovolenky za zvýhodnených podmienok. Všetky parkovacie karty obdržia klienti v stánkoch jednotlivých touroperátorov v odletových halách po predložení dokladov k zakúpenému zájazdu alebo letenky. Personál v stánkoch je klientom k dispozícií vždy 2 hodiny pred ich odletom. Platba za parkovanie je možná iba v hotovosti. Aby sa predišlo dlhému čakaniu, prosíme pripraviť si príslušnú čiastku.
Orientačné ceny zvýhodneného parkovania na letisku:
 
Dĺžka parkovania             Parkhaus 3+4                 Parkplatz C             Mazur Parkplatz
1-4 dni                                  € 90,-                               € 70,-                                 -
do 8 dní                                € 110,-                             € 80,-                              € 55,-
do 15 dní                              € 180,-                             € 110,-                            € 70,-
do 22 dní                                   -                                       -                                 € 90,
 

Vaše auto môžete zaparkovať na vonkajšom parkovisku Parkplatz C alebo v parkovacom dome Parkhaus 3 alebo 4, prípadne na Mazure. Pri vjazde na parkovisko si vyzdvihnite z automatu vstupnú príjazdovú kartu. Po predložení tejto karty spolu s cestovnými dokladmi v stánku touroperátora v odletovej hale (pred odletom!),si zakúpite zvýhodnenú výjazdovú magnetickú kartu. S touto magnetickou výjazdovou kartou, ako aj vstupnou kartou môžete po návrate z Vašej cesty opustiť parkovisko. Pri výjazde musíte vhodiť do schránky pri rampe obidve karty (vstupnú + magnetickú), pričom prvá ide vstupná a následne za ňou magnetická. Karty sú pri strate alebo odcudzení nerefundovateľné. Pri parkovaní na parkovisku Mazur, treba zohľadniť, vzdialenosť od letiska a nutnú prepravu kyvadlovým autobusom a preto byť na letisku minimálne 3 hodiny pred odletom.

Prosíme nezabudnite, že parkovaciu kartu je potrebné zakúpiť ešte pred Vaším odletom !

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************
PARKOVANIE NA LETISKU BUDAPEŠŤ

https://www.parkvia.com/sk-SK/parkovanie-letisko/budapest

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************

PARKOVANIE NA LETISKU BRATISLAVA

www.parkovanienaletisku.sk


**************************************************************************************************************************************************************************************************************************

PARKOVANIE NA LETISKU KOŠICE

www.parkovaniekosice.sk

www.airportkosice.sk/info-menu/parkovanie


**************************************************************************************************************************************************************************************************************************

INFORMÁCIE O CESTOVNÝCH DOKLADOCH

www.mzv.sk

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************

INOFRMÁCIE O VÍZOVEJ POVINNOSTI 

www.mzv.sk

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************
OZNAMY A UPOZORNENIA PRED CESTOVANÍM

www.mzv.sk

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************

CESTOVANIE MALOLETÉHO DIEŤAŤA DO ZAHRANIČIA 

Každý občan vrátane maloletého dieťaťa môže vycestovať do zahraničia len s platným cestovným dokladom. Odporúčame overiť na zastupiteľskom úrade štátu návštevy, či okrem cestovného dokladu nebude vyžadovaný tiež písomný súhlas rodičov (zákonného zástupcu), v akej forme a jazyku, a či podpis musí byť overený notárom, alebo je postačujúci len jednoduchý súhlas rodiča (zákonného zástupcu).

Vzor splnomocnenia na sprevádzanie dieťaťa pri ceste do zahraničia v slovenskom a anglickom jazyku nájdete na: http://www.mzv.sk/cestovanie-a-konzularne-info/cestovne-doklady-a-viza/cestovanie-maloleteho-dietata-do-zahranicia

Cestovanie detí do USA

 
Deti, bez ohľadu na vek, cestujúce do USA v rámci bezvízového režimu, musia byť držiteľmi vlastných biometrických cestovných pasov. V mene dieťaťa žiada o elektronickú autorizáciu vstupu v systéme ESTA osobitnou žiadosťou jeho zákonný zástupca. 
 
**************************************************************************************************************************************************************************************************************************

KALKULAČKA - PREVOD MIEN

www.nbs.sk